Úvodní strana

Firma TEPKOM spol. s r.o. je soukromá stavební realizační společnost zajišťující služby v oblasti:

  • realizace a rekonstrukce staveb
  • úprav interiérů
  • sádrokartonových konstrukcí
  • tepelných izolací

Zaměření firmy se soustřeďuje jednak na zajištění komplexních služeb pro koncového uživatele, ale i na zajištění služeb subdodávek. V současné době disponuje firma technickým zázemím s kapacitou 25 - 40 pracovníků  technického a realizačního zaměření, kteří jsou průběžně proškolováni v jednotlivých specializacích, včetně proškolení od specializovaných výrobců a dodavatelů. Naše společnost má zaveden systém řízení jakosti a je certifikována dle ISO 9001:2009 u certifikačního orgánu STAVCERT s.r.o. pod číslem certifikátu QMS-2819/2010.

Cílem firmy je poskytovat spolehlivé, kvalitní a rychlé služby v oblasti stavebnictví s maximálním respektováním požadavků zákazníka a využitím moderních technologií